Bouw Wagenweg 9 begonnen

De bouw van Wagenweg 9 is begonnen! Deze week is er begonnen met het plaatsen van de damwand op de locatie Wagenweg 9 in de punt van de Wagenweg en de #Hoornselaan.

De Argonaut opgeleverd

Maandag 4 oktober doopte wethouder Eveline Tijmstra samen met vertegenwoordigers van Woningstichting Rochdale en HSB de Argonaut aan de Brantjesoever. Samen met de nieuwe bewoners proostten zij samen op de afronding van het project.

Anterieure overenkomst Kop van Wagenweg aangegaan

We zijn weer een stap dichterbij de doelstelling van 10.000 nieuwe woningen in 2040! Vanochtend, 7 juli 2021 hebben Wethouder Thijs Kroese en Harm Janssen, Regiodirecteur Noordwest van BPD Gebiedsontwikkeling de anterieure overeenkomst getekend voor de bouw en realisatie van het project Kop van Wagenweg in het Wagenweggebied van Purmerend.

In een hoog tempo 96 nieuwe sociale huurwoningen erbij in Purmerend

Aan de Toon Dupuisstraat in het Wagenweggebied in Purmerend komen nog eens 26 sociale huurappartementen erbij. De eerste paal van deze 26 woningen werd vandaag in een hoog tempo geslagen door wethouder Thijs Kroese, directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie en Gem Bot, directeur van Bot Bouw. Ook in het Wagenweggebied, maar dan aan de Lambertus Huisengastraat, verrijzen momenteel ook drie nieuwe appartementengebouwen met 70 sociale huurwoningen. Dat brengt de teller maar liefst op 96 nieuwe sociale huurwoningen.

Voorbereidende werkzaamheden parkeergarage bij stadhuis van start

Het bestemmingsplan voor de parkeergarage Stadhuisplein is in januari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De aannemer heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd die naar verwachting binnenkort wordt verleend. Uitgangspunt is dat de aannemer start met de bouw van de garage als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De eerste voorbereidingen starten komende week.

Informatiebijeenkomst over het schetsontwerp Kop van Wagenweg

Het schetsontwerp van de locatie Kop van Wagenweg is 17 mei j.l. voorgelegd aan de omwonenden uit het Wagenweggebied maar ook uit Wheermolen-West. In een digitale sessie werden zij meegenomen in de plannen die er liggen. Daarnaast kregen zij een toelichting op de verdere procedure die doorlopen gaat worden. Aan omwonenden werd gevraagd wat voor hen nog aandachtspunten zijn die in het bestemmingsplan en verdere uitwerking van het bouwplan naar een definitief ontwerp meegenomen kunnen worden.

Nieuw ontwerp Kop van Wagenweg

In het project Kop van Wagenweg aan de Burgemeester D. Kooimanweg komen straks circa 489 appartementen, ruimte voor voorzieningen en parkeren. Ook wordt de Burgemeester D. Kooimanweg opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft samen met de gemeente de eerste schetsen uitgewerkt. Dit ontwerp wordt binnenkort met de buurt en de gemeenteraad besproken.

Bouw parkeergarage Stadhuisplein gegund aan K_Dekker

De bouw van de parkeergarage stadhuisplein is gegund aan K_Dekker bouw & infra uit Warmenhuizen. Deze ondergrondse garage komt voor het stadhuis. Boven de garage wordt een groen plein gerealiseerd. Op 11 november tekenden Ron Oudeman, algemeen directeur van K_Dekker en Eveline Tijmstra, wethouder Verkeer de contracten op gepaste, coronaveilige wijze.

Eerste paal project Dopsloot geslagen

Wethouder Thijs Kroese en directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie staken samen de handen uit de mouwen. Woensdag 25 november sloegen zij handmatig de eerste paal de grond in voor 70 sociale huurappartementen aan de Lambertus Huisengastraat.

Presentatie schetsontwerp Stadhuisplein

Het stadhuisplein wordt opnieuw ingericht. De afgelopen periode is hard gewerkt aan een ontwerp voor dit stadsplein. Op 7 oktober presenteren we het schetsontwerp in de raadzaal van het stadhuis. De presentatie wordt ook online uitgezonden.